Kejsarsnitt/kejsarfödsel


Ett kejsarsnitt (sectio) görs om barnet av någon anledning inte kan eller bör födas vaginalt.

Kejsarsnitt är idag en rutinoperation, men precis som med alla andra operationer så finns det såklart risker. För mamman är det vanligare med stor blödning och för barnet är det vanligare att födas med en andningsstörning som gör att den behöver andningsstöd första tiden i livet jämfört med vid vaginal födsel. 


Det finns både planerat, akut och urakut/omedelbart kejsarsnitt. Så, vad är skillnaden på dessa?


Ett planerat kejsarsnitt är precis som det låter, något som planeras i förväg. Några av orsakerna till att ett planerat kejsarsnitt görs kan vara: att barnet ligger i säte, mamman har gjort två eller fler kejsarsnitt tidigare, svår sjukdom hos mamma eller barn (där vaginal födsel ej rekommenderas), tidigare stor operation i livmodern, föreliggande moderkaka (när moderkakan helt eller delvis ligger framför modermunnen) eller förlossningsrädsla. Vid ett planerat kejsarsnitt så kommer en till sjukhuset samma morgon som snittet ska göras, fastande. Väl på sjukhuset så kommer barnmorskan att sätta en infart och lyssna på barnets hjärtljud. Partnern får ta på sig en ”dräkt” och operationsmössa så att hen kan följa med in på operationssalen. I operationssalen kommer det att vara många människor, både narkospersonal, operationspersonal, barnmorska och obstetriker (förlossningsläkare). Föderskan får komma upp på operationsbordet där narkosläkaren kommer att lägga ryggbedövningen, men först efter att ha bedövat området runt omkring. När bedövningen börjar verka kommer narkosläkaren att testa känseln för att vara säker på att bedövningen tagit som den ska. Sedan får föderskan hjälp att lägga sig tillrätta på operationsbordet och barnmorskan kommer att sätta en urinkateter. Sedan är det dags för operationssjuksköterskan att tvätta magen och täcker med gröna dukar som även kommer att bilda en vägg mellan föräldrarna och magen, för att området ska hållas sterilt och att de inte ska se operationsområdet.


Innan operationen börjar så görs en så kallad ”time out” där personalen presenterar sig med namn och titel, föderskans namn och vilken operation som ska göras nämns.

Under själva operationen så kan det kännas hur de rör magen, men det kommer inte att göra ont. När operationen börjat så tar det bara några minuter innan barnet är ute och barnmorskan tar emot det och gör en bedömning av hur det mår, om barnet mår bra avvaktar man lite med avnavlingen och lägger sedan barnet på mammas bröst. Om barnet inte skulle må helt bra, t.ex ha en andningsstörning så går barnmorskan ut med barnet till barnbordet. Partnern får följa med dit, så att barnet har en förälder/anhörig nära. När barnet är ute så tas också moderkakan ut samma väg och livmodern torkas ren innan läkaren börjar sy ihop operationssåret. Hela operationen kan ta mellan 30-60 minuter, sedan rullas föderskan iväg till postoperativa avdelningen (dit pappa och barn kan följa med om barnet mår bra, kan nog skilja sig beroende på sjukhus dock) där hon får stanna tills hon kan röra på benen igen.


Akut kejsarsnitt görs efter att förlossningen har startat, och några olika orsaker kan vara utebliven progress, tecken på syrebrist hos barnet, svår sjukdom eller plötslig försämring av mamman, att barnet hamnat i fel läge, att navelsträngen hamnat framför barnets huvud eller vid för tidig (prematur) förlossning där vaginal födsel ej rekommenderas. Det är normalt att ett akut kejsarsnitt utförs mellan en halvtimme och några timmar efter att läkaren tagit beslutet, beroende på orsaken. Då kontaktas operationsavdelningen och sedan kommer personalen överens om när man ska komma till operationsavdelningen. Barnmorskan sätter en infart om föderskan inte redan har någon och det sätts även en urinkateter Även här lägger narkosläkaren en ryggbedövning när föderskan kommit till operationsbordet, sedan går det till på samma sätt som vid ett planerat kejsarsnitt. Vid ett akut kejsarsnitt är barnläkaren informerad, och kan ofta finnas på plats om hen skulle behövas.


I sällsynta fall kan läkaren besluta om ett omedelbart kejsarsnitt, om det är akut fara för mamman eller barnets liv. När läkaren tar beslut om detta så kommer läkaren, barnmorskan och undersköterskan genast att flytta föderskan till operation och larma övrig personal som behövs (narkos- och operationspersonal) så att de står redo och väntar. I dessa fall finns ingen tid för att lägga någon bedövning, utan mamman sövs direkt och barnet tas snabbt ut. Barnläkaren finns på plats för att ta hand om barnet direkt. 


[Vill bara påminna om att riktlinjer kan skilja sig åt beroende på exempelvis region och klinik.]

Jag i hissen förberedd för ett kejsarsnitt när jag jobbade som barnmorska på Karolinska sjukhuset!